Më shumë se vetëm një tregti e specializuar me shumicë

Durner në Tirana është tregti e specializuar me shumicë për segmentet e mallrave pastrim, kujdes dhe higjienë. Por llojet e produkteve tek Durner nuk do të thonë vetëm vetëm tregti e specializuar me shumicë. Asortimenti është i lidhur në mënyrë të pandashme me shërbimin. Asnjë produkt pa servis. Pra porosisni thjeshtë direkt dhe personalisht dhe në të njëjtën kohë këshillohuni në mënyrë kompetente:

Marrja e porosive me telefon: 00355 69 705 3392

Asortiment i plotë profesional

Mbi 10.000 artikuj vë në dispozicion Durner në asortimentin e saj të plotë për përdorues profesional në pastrimin e banesave dhe për sektorin e përkujdesjes. Në mënyrë të detajuar futen këtu kimia e pastrimit, pajisjet, aksesorët dhe makineritë e pastrimit, sistemet e ndarjes dhe të grumbullimit të mbetjeve, për nevojat e lavanderive, sisteme inkontinence, sisteme për mbrojtjen e lëkurës dhe larjes së trupit, mjete ndihmëse mjekësore, nevojat e gastronomisë, peceta dhe shumë të tjera.Në showroom-in tonë ju mund ti hidhni personalisht një sy produkteve tona. Na vizitoni!

Partner premium

Ashtu si në anën e klientit janë marrëdhëniet e mira me prodhues dhe furnitorë me emër nga industria të cilat mundësojnë një menaxhim të përbashkët të kujdesshëm.
Durner ka me shumë partnerë lidhje shumë të mira. Me disa furnitorë (shihni paraqitjen e logove sipër) Durner posedon për shkak të marrëdhënieve të veçanta partneritete-premium.

Këtu nuk luajnë një rol vetëm faktorët ekonomik pro edhe shërbimet shtesë të cilat sjellin vlerë të shtuar reciproke. Këtu futen masat për trajnime, projekte për klientë të mëdhenj ose edhe cilësi tepër personale kontakti.

Interesoheni për një produkt të caktuar?

Atëherë përdorni ju lutemi formularin e paraqitur ose drejtojuni direkt skuadrës tonë të shitjes:

Admirand Ballolli
Tel. 00355 68 808 7877
Tel. 00355 67 203 2052
admirand.ballolli@durner.al

Formulari kërkesë „Produkti“

.

Bitte lasse dieses Feld leer.

Të gjithë partnerët e tregtisë

 • 3M Deutschland GmbH
 • AMPri Handelsges. mbH
 • August Wencke oHG
 • Becker Chemie GmbH
 • Bingold Verpackungen GmbH & Co. KG
 • BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.
 • Chemische Fabrik Dr. Weigert
 • Columbus Reinigunsmaschinen G. Staehle GmbH & Co.
 • Desomed Dr. Trippen GmbH
 • Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG
 • Dolly Reinigungsbedarf GmbH
 • Dr. Schnell Chemie GmbH & Co. KG
 • Dreiturm GmbH
 • Duni GmbH
 • Ecolab Deutschland GmbH
 • Emil Deiss KG
 • FALA Werk Chemische Fabrik GmbH
 • GfG – Group Floor Grid GmbH
 • Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
 • Haug Bürsten e.K.
 • Johannes Kiehl KG
 • Kimberly-Clark GmbH
 • Loba GmbH & Co. KG
 • Meiko Textil GmbH
 • Nilfisk Advance AG
 • Numatic International GmbH
 • NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K.
 • Pakufol GmbH
 • Paul Hartmann AG
 • Peter Greven Physioderm GmbH & Co. KG
 • Pfennig Reinigungstechnik GmbH
 • Remsgold Cheme GmbH & Co.
 • Sauvage Cosmetique GmbH
 • SCA Hygiene Products AFH Sales GmbH
 • SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH
 • Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
 • Solution Glöckner Vertriebs-GmbH
 • Tana-Chemie GmbH
 • Temca GmbH
 • Unger Germany GmbH
 • Van Houtum B.V.
 • Vileda GmbH
 • WEPA Papierfabrik GmbH & Co. KG
 • WERRA PAPIER Wernshausen GmbH

Markat tona tregtare

Durner ofron përveç markave të prodhuesve të cilësisë së parë edhe marka tregtare interesante nëpërmjet anëtarësisë së Durner në Gjermani në kooperativat e blerjes të GVS Group (Gjermani).

Profilet e produkteve të MARKAVE GVS janë të zgjedhura dhe i shërbejnë plotësimit strategjik të asortimenteve.

Gjatë përgatitjes këshilltarët e specializuar përdorin përvojën e tyre të madhe praktike. Në fokus qëndrojnë nevojat e drejtpërdrejta të klientit dhe kushtet e larta të cilësisë duke marrë parasysh formimin e një çmimi tepër tërheqës.

Kujdes i plotë –
Ofrimi i zgjidhjeve me Sensilind Complete Care

Sensilind është marka jonë vetjake e kujdesit të shtëpisë të GVS Group, e cila furnizon prej më shumë se 40 vjet spitalet dhe institucionet e kujdesit shëndetësor me produkte profesionale të mbrojtjes së lëkurës dhe me pelena. Të reja në gamën e produkteve tona janë edhe dorezat një-përdorimëshe me përdorim të gjithanshëm me cilësinë më të mirë.

Pelena, produkte për mbrojtjen e lëkurës dhe zgjidhje shërbimesh

Zgjidhje shërbimesh me performancë të fortë nga analiza sistematike e nevojave nëpërmjet këshillimit profesional deri te trajnimi i përdorimit ose furnizimi i pavionit janë pjesë përbërëse e rëndësishme e konceptit të markës. Memodulit e softuerit „GVS INKOCAREMANAGER“ GVS Group vendos në dispozicion përveç të tjerave një program inteligjent furnizimi për menaxhimin e përditshëm të pavionit.

Complete Care si çadër markash

Nën markën Sensilind Complete Care janë përmbledhur segmentet e produkteve Sensilind Inkocare, Sensilind Bodycare dhe Sensilind Protective Care. Qëllimi i strategjisë së produkteve është përmirësimi afatgjatë i cilësisë së kujdesit dhe kursimi. Produktet Sensilind Complete Care janë produkte premium dhe e përmbushin këtë kusht cilësor në nivel të lartë.

Produktet Inkocare në cilësinë premium

Të gjitha produktet Sensilind Inkocare janë pajisur me një frymëmarrje aktive, janë formuar në formë elastike, të këndshme për tu mbajtur dhe kanë fuqi shumë të madhe thithje. Rreziku i dëmtimit të lëkurës reduktohet shumë, të ndjerit mirë të përdoruesit rritet ndjeshëm. Paleta e produkteve me sisteme të hapura dhe të mbyllura është përshtatur në mënyrë optimale për të gjitha shkallët e inkontinencës.

Produkte shumë cilësore Bodycare si plotësues

Produktet Sensilind Bodycare plotësojnë spektrin e markës për kujdesin dhe mbrojtjen e lëkurës tepër të ndjeshme. Recetat më të mira dhe një menaxhim rigoroz, i certifikuar i cilësisë qëndrojnë për një sistem kujdesi mjekësor modern për të gjitha tipet e ndryshme të lëkurave, për moshat e ndryshme të lëkurave dhe për shëndetin e lëkurës.

I ri në gamën e produkteve: Sensilind Protective Care

Dorezat një-përdorimëshe Snesilind mund të përdoren kudo dhe ofrojnë mbrojtje optimale. Ato janë certifikuar sipas normave më të reja të BE-së, nuk përmbajnë pudër, nuk janë sterile dhe përshtaten për të dyja duart. Të disponueshme në cilësitë më të mira, me ngjyra dhe madhësi të ndryshme.

TAPIRA – Marka me vlerë të shtuar

TAPIRA është sistemi i markës i GVS Group për përdorimin profesional të pastërtisë dhe higjienës.
Bashkon grupe të ndryshme produktesh në një koncept të plotë përdorimi dhe i përshtat ato në mënyrë optimale me njëri-tjetrin.

I orientuar tek përdoruesi dhe efikas

Ajo bëhet e dukshme me dizajnin e qartë me shumë ngjyra të paketimit dhe me kokën e tapirit që bie në sy dhe në kodimin e standardizuar të ngjyrave me katër shkallët e cilësisë „Pur“, „Plus“,  „Top“ dhe  „Premium“.
Vlera kryesore e shtuar për klientin qëndron në raportin tepër efikas çmim/rendiment.

Procese prodhimi jo të dëmshme për mjedisin, zgjidhje inteligjente srevisi dhe optimizimi i vazhdueshëm i profileve të produktit e bëjnë markën atraktive në mënyrë të qëndrueshme.

Zgjidhje individuale

Sistemi i markave i TAPIRA ka të gatshme zgjidhje individuale për të gjitha kërkesat në pastrimin e ambienteve të biznesit, në segmente të ndryshme produktesh dhe për çdo sektor përdorimi.